خدا شناسی و خدا پرستی

 • خدا شناسی و خدا پرستی

  13,500 تومان

  «خدا شناسی و خداپرستی»، برترین آرمان یک انسان حقیقت جو و طالب سعادت و کمال در زندگی می باشد و او باید برای رسیدن به آرمان زندگی و تحقق فلسفه و هدف آفرینشش، ازهیچ کوشش و تلاش سودمند و موثری در این زمینه کوتاهی نکند و تا دست یابی به آن-البته به قدر توانش-آرام و قرار نگیرد و در هیچ لحظه ای از حرکت و تلاش باز نایستد؛ چرا که هر گونه غفلت و بی توجهی به این مسئله بسیار مهم و سرنوشت ساز زیان های جبران ناپذیری را به دنبال دارد و انسان را دچار بد فرجامی و نگون بختی می کند و سرانجام این روش و سیر قهقرایی چیزی جز گمراهی و افتادن در آتش دوزخ و دور ماندن از زندگی سعادتمندانه در بهشت برین نخواهد بود.
  در نوشتاری که پیش رو دارید، نویسنده کوشیده با اطلاع رسانی درست و مستدل- با استناد به آیات و روایات- شما را در پیمودن راه «خدا شناسی و خدا پرستی» یاری رساند و در این راستا زمینه دستیابی به شناخت بیشتر و بهتر به موضوع مزبور و درک فزون تر اهمیت آن را برای شما فراهم کند و راه ها و راهکارهای رسیدن به هدف بسیار مقدس و ارزشمند«خداشناسی و خدا پرستی» را به شما معرفی نماید و همراه با آن-طی یک فصل- به برخی از مهم ترین موانع و آسیب های پیش روی پوینده این راه کمالی و تعالی بخش اشاره کند.
  از همه خوانندگان گرامی این کتاب انتظار می رود که افزون بر مطالعه محتوای کتاب، بکوشند آن را در عمل و رفتار خویش به اجرا بگذارند و یقین بدانند که آثار و برکات سودمند و شیرینی را برای آنان در پی خواهد داشت.
  کتاب حاضر در هشت فصل کوتاه تنظیم شده است:
  فصل اول: مفاهیم
  فصل دوم: اهمیت و ضرورت خدا شناسی
  فصل سوم:راه های خدا شناسی
  فصل چهارم: توحید و مراتب آن
  فصل پنجم: مراحل و شاخص های خدا شناسی و خداپرستی
  فصل ششم: راه های تحصیل و تقویت خدا شناسی و خداپرستی
  فصل هفتم: آثار خدا شناسی و خداپرستی
  فصل هشتم:موانع و آسیب های خداشناسی و خداپرستی

در صورت موجود شدن با خبرم کن زمانی که محصول مورد نظر موجود شد به شما اطلاع خواهیم داد. لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد نمایید.
ایمیل تعداد آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ است.

Theme Settings