اخلاقی

نمایش یک نتیجه

آسیب شناسی احزاب در جمهوری اسلامی ایران

۵۵,۰۰۰ تومان
رویکردی آسیب‌شناسانه و تحلیلی بر عملکرد «احزاب سیاسی» در نظام جمهوری اسلامی ایران است. آنچه در پژوهش حاضر حایز اهمیت بوده، آسیب‌شناسی و بررسی موانعی از جمله ساختاری، فرهنگی و تاریخی می‌باشد که در مسیر تشکیل احزاب سیاسی وجود دارد. عناوین فصل‌های شش‌گانه این نوشتار به شرح ذیل است: 1- مفاهیم و کلیات، 2- مبانی نظری حزب، 3- احزاب و جریان‌های سیاسی قبل از انقلاب اسلامی، 4- احزاب و جریان‌های سیاسی پس از انقلاب اسلامی از جمله: حزب جمهوری اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه دوم خرداد، جبهه اصول‌گرایان، 5- آسیب‌های نظری احزاب و 6- آسیب‌های احزاب سیاسی در مرحله اول.