مدیریت

نمایش دادن همه 15 نتیجه

شایستگی های مدیریت و فرماندهی

۱۰۵,۰۰۰ تومان
موضوع نوشتار حاضر، مروری بر بایسته های مدیریت و رهبری در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، نظامی و سیاسی است. در این اثر با استناد به آیات و روایات و نیز سیره معصومین(ع) و تجربیات حدود چهار دهه از انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلف، به بحث در مورد روش ها و قابلیت های مختلف مدیریت و فرماندهی و پیش نیازهای مربوط به آن پرداخته شده است. در این زمینه نویسنده ابتدا به قابلیت مدیریت راهبردی و بایسته ها و آسیب های آن اشاره نموده و لزوم رصد کردن محیطی و به روز نگه داشتن مأموریت و سازمان را بررسی کرده و اهمیت اشراف اطلاعاتی و دانشی در زمینه مدیریت در عرصه های مختلف نام برده شده را بیان کرده است. در ادامه نویسنده به بایدها و نبایدهای تفکر راهبردی در مدیریت، راهکارهای تحول گرایی در سازمان، شناسایی قابلیت های مدیریتی در افراد، توان سازماندهی و ایجاد هماهنگی در سازمان، توان نظارت و پیگیری، قابلیت های فرماندهی و پیاده سازی آن اشاره نموده و اموری مانند: عدالت محوری، داشتن بصیرت، ایجاد انگیزش، داشتن روحیه بسیجی و حمایت و تربیت افراد زیر دست را از مهمترین شاخص های مدیریت و رهبری عنوان نموده و سیره امام خمینی، آیت الله سیدعلی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران و برخی از شهدا را در این زمینه منعکس کرده است.

اخلاق مدیریت و فرماندهی

۶۰,۰۰۰ تومان
موضوع نوشتار حاضر، پژوهشی در مورد بایسته های اخلاقی در مدیریت و فرماندهی نظامی و سایر ریاست ها در آموزه های اسلامی است. در این اثر ضمن بررسی آثار اخلاق بر زندگی، به جایگاه اخلاق در فرماندهی و مدیریت اشاره شده و بایسته های اخلاقی مدیران و فرماندهان با استفاده از آیات و روایات بیان گردیده است. نویسنده صفاتی چون: اخلاص، توکل، داشتن روحیه تعبد، استقامت، صبر و شکیبایی، ایثار، سخاوت، شجاعت، عدالت ورزی، مواسات، شرح صدر، زیرکی، رازداری، امانت داری، پرهیز از تحقیر زیردستان، روحیه حفظ بیت المال، رایزنی، مهرورزی و مدارا را از ویژگی های مدیران و فرماندهان برشمرده و آفات مدیریت و فرماندهی و اسوه های آن را نیز معرفی کرده است. وی غرور و تکبر، قدرت طلبی، ستمگری، دروغ و تزویر، تعصب و لجاجت، حرمت شکنی و تحقیر دیگران، بدزبانی، کوتاهی در انجام وظیفه و تصییع بیت المال را از آفات مدیریت و فرماندهی در اسلام ذکر نموده است.

اسوه های مدیریت و فرماندهی

۷۵,۰۰۰ تومان
اثر حاضر، بیان زندگینامه و شخصیت برخی از «فرماندهان» مشهور صدر اسلام و اصول فرماندهی نظامی به کار گرفته شده توسط آنان است. در این اثر در سه بخش به معرفی فرماندهان نظامی در عصر حیات پیامبر اسلام (ص)، سرداران عصر حکومت امام علی (ع) و دلاوران صحنه عاشورا پرداخته شده و چگونگی رزم آوری و فرماندهی آنان، نقش آنان در صحنه های نبرد و رشادت ها و در نهایت نحوه شهادت آن ها در میدان جنگ شرح داده شده است. نگارنده این فرماندهان را اسوه تلاش، جهاد، ایثار و تندیس پاک تقوا معرفی کرده و حضور آنان در جبهه های جنگ در صدر اسلام را تعیین کننده ارزیابی کرده و اصول جنگ آوری و فرماندهی را از سیره نظامی آنان استخراج نموده است.

خودکنترلی در سازمان و مدیریت (با رویکرد اسلامی)

۱۲,۰۰۰ تومان
در نوشتار حاضر، نکارندگان در 4 فصل به موشکافی ابعاد مختلف خود کنترلی پرداخته اند. در فصل اول به کلیات خود کنترلی (اصول، مبانی و ...)، در فصل دوم به عوامل خود کنترلی، در فصل سوم به «الگو و مدل های خود کنترلی» و در فصل پایانی به تبیین رابطه خود کنترلی با نظریه های مدیریتی پرداخته شده است.

آشنایی با تهدیدها و فرصت های شبکه های اجتماعی مجازی

۹۸,۰۰۰ تومان
در کنار سیر تکاملی رسانه های جمعی شاهد ظهور شبکه های اجتماعی کاربر محور هستیم که ویژگی های متمایز آن مجازی بودن، فعال بودن و دوسویه بودن تبادل اطلاعات است. در این سیر تحول و ظهور شبکه های اجتماعی مجازی در جوامع مختلف، کشور ایران نیز بی نصیب نمانده و در دوره های مختلف یکی از شبکه های اجتماعی مجازی را همراه با تهدیدها و فرصت های آن تجربه کرده است. بر این اساس آشنایی با برخی از تهدیدها و فرصت های شبکه های اجتماعی مجازی در راستای ارتقاء سواد رسانه ای عامه مردم از اهمیت برخوردار است که در کتاب حاضر به آن پرداخته شده است.

آینده پژوهی از دیدگاه قرآن کریم (مبانی، اصول و روش ها)

۶۵,۰۰۰ تومان
این پژوهش با توجه به ماهیتش، که در حوزه تفسیر موضوعی و دیدگاه شناسی قرآن کریم قرار دارد، از روش مقلی وحیانی و مدل داده پرداز توصیفی-تحلیلی استفاده، و با مطالعات نظری و کتابخانه ای در کتاب آینده پژوهی و منابع تفسیری، و اب نگرش تحلیلی آیات قرآن کریم، مبانی، اصول و روش های آینده پژوهی را در چهار بخش بررسی کرده است. در بخش یکم، کلیات و پیش نیازهای تحقیق، برای آشنایی با چیستی دانش آینده پژوهی، آینده چژوهی اسلامی، دیدگاه شناسی قرآن کریم، واژه شناسی و گزاره شناسی آینده پژوهی در آیات عرضه می شود. در بخش دوم، مبانی آینده پژوهی در سه فصل مبانی علوم غربی، مبانی اولیه قرآن کریم، و مبانی آینده پژوهان و دیدگاه قرآن کریم بررسی می شود. در بخش سوم، نگاه مستقل قرآن کریم به اصول آینده پژوهی در دو فصل اصول اولیه قرآن کریم و اصول قرآنی رویکردهای آینده پژوهی استخراج خواهد شد. در بخش چهارم، روش های آینده پژوهی از منظر قرآن کریم نیز در دو فصل روش های آینده پژوهی اکتشافی و روش های آینده پژوهی تجویزی با نگرش به مبانی و اصول به دست آمده تبیین می گردد.

سنن الهی

۱۷۴,۰۰۰ تومان

مدیریت در آینه ارزش ها

۷۰,۰۰۰ تومان
موضوع نوشتار حاضر، بیان اهمیت، آثار و جایگاه اخلاق و ارزش های اخلاقی در مدیریت از دیدگاه دین اسلام است. در ابتدای این اثر به بیان کلیاتی در مورد اصول مدیریت ارزش مدار مانند: ایمان به هدف، خداباوری، حق محوری، آخرت گرایی و ولایت محوری پرداخته شده و سپس ویژگی های مدیران اخلاقی و ارزش مدار مانند: شرح صدر، آرامش قلبی، صبر و استقامت و شجاعت بیان شده است. در ادامه نویسنده به برخی دیگر از اصول و مبانی مدیریت اخلاقی و ارزشی مانند: وجدان کاری، داشتن جاذبه و دافعه، قاطعیت و نرمی، ساده زیستی، غیرت دینی، عزت نفس، دوراندیشی، مشورت، مشارکت سیاسی و اجتماعی، رعایت حقوق افراد سازمان و کارکنان و انواع زیردستان، ظلم ستیزی، نفوذ در دیگران، گره گشایی از کار دیگران و محبت به کارکنان اشاره نموده و برخی از آسیب ها و افات چنین مدیریتی را از دیدگاه آموزه های اسلامی بیان کرده است.

مدیریت اسلامی

۴۸,۰۰۰ تومان
در این نوشتار که در دوره مقدماتی رسته تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تدریس می شود، با استناد به آیات و احادیث، مدیریت از منظر اسلام بیان و تحلیل شده است. عمده مباحث کتاب عبارت اند از: "اسلام و مدیریت (کلیات)"، "مبانی، هدف ها و اصول مدیریت اسلامی" و "ویژگی های مدیران".

مدیریت جهادی

۱۰۰,۰۰۰ تومان
بیان شاخص‎های مهم مدیریت جهادی و مزایای این نوع مدیریت از منظری قرآنی و روایی و با توجه به تأکیدات آیةالله سید علی خامنه‎ای رهبر انقلاب اسلامی است. در این کتاب به بررسی مبانی و ویژگی‎های مدیریت جهادی و اهمیت و کارکردهای آن در ابعاد مختلف پرداخته شده و و اصول مربوط به آن بیان شده است. نویسنده ضمن ارایه تعریفی لغوی و اصطلاحی از مدیریت جهادی و مفهوم جهاد در عرصه‎های اقتصادی و مدیریتی، به تبیین ویژگی‎های آن مانند: اخلاص، توکل، سعه صدر، صبر و بردباری، حسن خلق، داشتن جوهری رهبری و مدیریت، خطرپذیری، سخت‎کوشی، ایثار در راه خدا، شجاعت و دلیری، تولید علم و دانایی، خلاقیت و نوآوری، مشورت، تکلیف محوری، شایسته سالاری، جوان‎گرایی، بصیرت نافذ، دشمن‎شناسی، اصلاح‎گری، تعظیم شعائر الهی و دینی و ... اشاره کرده و آیاتی از قرآن، روایاتی از معصومین و نیز سخنانی از رهبر انقلاب ایران در این موضوع نقل کرده است.

منش فرماندهی از منظر قرآن و سیره علوی

۶۴,۰۰۰ تومان
بررسی معیارهای فرماندهی و مدیریت نظامی و گزینش فرماندهان از منظر آموزه‌های اسلامی است. محور اصلی بحث در این نوشتار بیان مبانی و اصول حاکم بر فرماندهی در جبهه‌های جنگ و فرهنگ حاکم بر مسایل نظامی طبق دیدگاه‌های اهل‌بیت(ع) و سیره عملی امام علی(ع) است. در ابتدای کتاب اشاره‌ای به کلیات مدیریت در قرآن کریم صورت گرفته و پس از آن دیدگاه امام علی در این زمینه با توجه به دوران زمامداری ایشان منعکس شده و ویژگی‌های رهبر و مدیر شایسته در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی بیان شده است.در همین راستا نویسنده به مسایلی مانند شایسته‌سالاری، ایمان، جهاد با نفس، آگاهی، قوت، امانت‌داری، کاردانی، نفی تبعیض، بومی‌سازی، اهلیت داشتن، تعهد و تخصص و پرهیز از انتخاب افراد چاپلوس به عنوان معیارهای گزینش مدیران و فرماندهان نظامی در سیره علوی اشاره نموده و اوصاف یک فرمانده مطلوب و منش فرماندهی را از این منظر بررسی نموده است.

مهارت های مدیریتی روحانیون در حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی

۶۵,۰۰۰ تومان
سرزمین ایران همواره استعداد مقابله با 39 مورد از 41 مورد بلایای طبیعی مهم دنیا را داراست و ششمین کشور مستعد بروز بلایای طبیعی شناخته شده است. روحانیون همواره در مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نقش موثری ایفا کرده و در خدمت رسانی و انجام امور عام المنفعه پیش قدم و پیشرو بوده اند. یکی از عرصه های ضروری و مهم خدمت رسانی به مردم، زمان بروز بلایا و حوادث غیرمترقبه است. با توجه به آثار این گونه حوادث، حضور روحانیون در کاهش آلام و دردها و ارتقاء و بهبود کیفیت خدمات مورد نیاز مردم و مدیریت بحران پیش آمده، تاثیر بسزایی خواهد داشت. اگر چه درباره امدادرسانی و مسائل پیرامون حوادث، کتاب های فراوانی تالیف شده است، درباره مهارت های مورد نیاز روحانیون هنگام مواجه با بحران های ناشی از حوادث، کتاب مستقلی نگاشته نشده، و جای خالی چنین متنی احساس می شود. بر این اساس کتاب پیش رو در پنج فصل تدوین شده است: فصل نخست: کلیات و مفاهیم فصل دوم: جایگاه و نقش روحانیون در مدیریت حوادث فصل سوم: راهبردها و مهارت های مدیریت روحانیون در حوادث فصل چهارم: راه کارهای اعمال نقش مدیریتی روحانیون در حوادث فصل پنجم: امداد فقهی در حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی (بر اساس فتاوای امام خامنه ای مدظله العالی)

فرهنگ از نظر تا عمل(فرهنگ،دیدگاه ها،سیاست گذاری،برنامه ریزی،مهندسی و پیوست فرهنگی)

۱۵۰,۰۰۰ تومان
این کتاب مبتنی بر نگرش اسلام به فرهنگ_ که در فرمایشات امام خامنه ای دام ظله متجلی است_تدوین شده است و با پرهیز از رویکرد افراطی یا تفریطی، فرهنگ را مقوله ای قابل برنامه ریزی و مدیریت می داند که ضمن پرداختن به اصول، باید از دخالت در امور فرعی و شخصی پرهیز کرد. بر اساس این نگرش، بخش های فرهنگ،سیاست گذاری فرهنگی، برنامه ریزی فرهنگی و پیوست فرهنگی در این مجموعه مورد بحث قرار گرفته است تا نشان دهیم فرهنگ قابل برنامه ریزی است و در عین حال نباید برای وصل به هدف،به اجبار و قوه قهریه متوسل شد. در این مجموعه تلاش شده است با بیانی ساده و روان،ضمن پرداختن به دیدگاه های نظری، از مباحث عملی و کاربردی غفلت نشود بطوری که می توان این کتاب رابه عنوان یک کتاب جامع برای دوره های آموزشی و کارگاه های عملی، به دانشجویان رشته های فرهنگی و فرهنگ یاران معرفی کرد.

فن مناظره در فضای سایبر

۸۵,۰۰۰ تومان
با حضور شبکه های ماهواره ای در دو دهه گذشته، حجم شبهات چندین برابر شد. و با ایجاد ابهامات در ذهن عامه، به ویژه جوانان، چنان گسترده شد که در تاریخ اسلام چنین حجمی از شبهه و سوال، بی سابقه می نماید. البته چنان که می دانیم، فضای سایبری از همان حیث که تهدید است، فرصت نیز هست؛ تا جایی که مقام معظم رهبری فرمودند: این فرصت تا امروز کی برای روحانیت وجود داشته؟ علاوه براین، ابزارهای تسهیل کننده، مثل رایانه ها و ارتباطات اینترنتی و فضای مجازی و سایبری هم که الان در اختیار شماست. در دوران کنونی، به ویژه با گسترش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، شاهد طرح روز افزون اندیشه ها و شبهات مختلف در عرصه های گوناگون اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و .. هستیم.افراد مختلف می کوشند تا دیدگاه های خود را مطرح کنند و مخاطبان را با خود همراه سازند. از آنجا که همه مخاطبان را نمی توان با برهان اقناع کرد و بسیاری از مردم با براهین و استدلال های عقلی مانوس نیستند، لازم است تا فعالان فرهنگی، به ویژه طلاب و روحانیون، با فنون و مهارت هایی آشنا شوند تا با ورود به مناظره ها و گفت گوهای دینی و با تکیه بر مشهورات و مقبولات مخاطبان، به دفاع از ارزش های اصیل اسلامی بپردازند. کتاب حاضر در هشت فصل به شرح ذیل می باشد: فصل اول: کلیات و مفاهیم فصل دوم: بایسته های علمی مناظره فصل سوم: بایسته های اخلاقی و رفتاری در مناظره فصل چهارم: مخاطب شناسی فصل پنجم: اصول و مهارت های مناظره فصل ششم: اصول و مهارت های پاسخ به شبهات دینی فصل هفتم: سواد سایبری فصل هشتم:مهارت های مناظره در فضای سایبر