روان شناسی

نمایش 1–24 از 34 نتیجه

به سوی حیات طیبه

۶۵,۰۰۰ تومان
حیات و سعادت واقعی انسان رضایت محبوب است و رمضان بهترین فرصت برای جلب رضایت خدا و زمینه ساز ظهور و بروز همه فضیلت ها و کمالات جسمی و روحی. رمضان فرصتی برای آشنایی با سبک زندگی اسلامی در پرتو اخلاق و معنویت، ولایت محوری، بصیرت دینی، زیستن در پرتو عزت و استقلال واقعی و آشنایی با سیره بزرگان و گام نهادن به وادی حیات طیبه است. آنچه پیش روی دارید با عنوان «به سوی حیات طیبه» مجموعه ای است که عوامل قوام بخش و اصیل حیات طیبه را با قلمی شیوا و روان تبیین می کند. بدون شک، مبلغان و خوانندگان محترم از طریق این مجموعه موضوعات، به نکات بسیار مهم تربیتی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و دینی ناب دست خواند یافت؛ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام امیدوار است که مطالب ارائه شده در این نوشتار بتواند راهنمای سودمندی برای مبلغان، خطیبان، مربیان آموزشی و سایر علاقمندان باشد و از این رهگذر، آن عزیزان بتوانند مخاطبان خود را هر چه بیشتر به حقیقت سبک زندگی اسلامی و روح تعلیمات اسلامی آشنا سازند. کتاب حاضر در نه فصل به شرح ذیل می باشد: فصل اول: سبک زندگی فصل دوم: ولایت محوری فصل سوم: اخلاق و معنویت فصل چهارم: آسیب شناسی اخلاقی و فرهنگی فصل پنجم: بصیرت دینی فصل ششم: گونه شناسی استقلال فصل هفتم : لطایف اخلاقی در سیره بزرگان فصل هشتم :سیره بزرگان دین در ماه مبارک رمضان فصل نهم: مناسبت ها و تحلیل های سیاسی

بهداشت روانی خانواده

۳۵,۰۰۰ تومان
موضوع کتاب حاضر، طرح مباحثی پیرامون «بهداشت روانی» خانواده و چگونگی کاربست آن در محیط خانواده است. عناوین فصل های متعدد این اثر که بیانگر محتوای آن می باشد به شرح ذیل است: اهمیت و تعریف بهداشت روانی، فشارهای روانی و روش های مقابله، اصول بهداشت روانی، آسیب شناسی روانی، تفاهم و درک متقابل زن و شوهر، تفاهم و درک متقابل والدین و فرزندان، تعادل در محورهای اساسی اداره خانواده، جلوگیری از سرایت مشکلات به درون خانواده، خانواده و آسیب شناسی روابط خویشاوندان، تأمین نیازهای انسانی افراد خانواده، فرزندان و اوقات فراغت، تفریحات سالم و سلامت روان، ویژگی های فرزندان سازگار و ناسازگار، ویژگی های خانواده سالم و سازگار و مقابله با خصلت های زیانبار در روابط خانوادگی.

اخلاق در زندگی

۴۵,۰۰۰ تومان
کتاب حاضر به منظور شناسایی معیار های کاربردی اخلاق از دیدگاه دین نوشته شده است تا خوانندگان خود را در شناخت این معیار ها و نیز چگونگی کاربرد آنها یاری رسانند. خوانندگان پس از مطالعه این کتاب قادرند مسائل اخلاقی را در زندگی فردی و اجتماعی به کار گیرند. در این کتاب، پس از آسیب شناسی بحث های کلی و مفهومی، پنج حوزه اخلاقی آسیب شناسی شده است و با استفاده از گفت و گوهای درون دینی، راه حل های کاربردی ارائه شده است. آن پنج حوزه عبارتند از: معاشرت، سیاست، سازمان، نقد اندیشه ها و مسائل جنسی. کتاب حاضر در شانزده فصل به شرح ذیل می باشد: فصل اول: مفهوم شناسی فصل دوم: جایگاه اخلاق در اسلام و دیگر ادیان الهی فصل سوم: اخلاق کاربردی فصل چهارم: اخلاق در معاشرت(1) فصل پنجم: اخلاق در معاشرت(2) فصل ششم: اخلاق در معاشرت(3) فصل هفتم: اخلاق در معاشرت(4) فصل هشتم : اخلاق در معاشرت(5) فصل نهم : اخلاق در سیاست(1) فصل دهم : اخلاق در سیاست(2) فصل یازدهم: اخلاق در سازمان(1) فصل دوازدهم: اخلاق در سازمان(2) فصل سیزدهم: اخلاق در سازمان(3) فصل چهاردهم: اخلاق در نقد اندیشه ها فصل پانزدهم: اخلاق جنسی(1) فصل شانزدهم: اخلاق جنسی(2)

اصول مخاطب شناسی تبلیغی

۸۲,۰۰۰ تومان
نکته مهم و حائز اهمیت در تبلیغات، شناخت صحیح گیرنده پیام تبلیغی یا مخاطب است. اگر تبلیغ با استفاده از بهترین روش ها و ابزارها و در سطح وسیع و گسترده هم انجام شود ولی تبلیغ کننده، مخاطبان خود را نشناخته باشد، به طور قطع موفق نخواهد بود. کتاب حاضر برای چنین منظوری یعنی شناخت مخاطبان تدوین شده است. فصل اول این کتاب اختصاص به تعریف ها، اهمیت، ضرورت و جایگاه مخاطب در تبلیغات دارد. در فصل دوم موضوعاتی مانند نقش مخاطب در فراگرد تبلیغی، ارتباط مخاطب با ارکان و اجزای تبلیغات و تقسیم بندی مخاطب به اعتبارهای گوناگون توضیح داده شده است. مخاطب و بلوغ تبلیغی، عنوان فصل سوم است که در آن مطالبی مانند بلوغ تبلیغی و مقایسه آن با دیگر بلوغ ها، ویژگی های بلوغ تبلیغی و نقش آن در مخاطب شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم اختصاص به ویژگی های مخاطب مانند سن، جنس، تحصیلات، شرایط فیزیولوژیکی و ویژگی های روحی و روانی او دارد. ویژگی های مشترک مخاطبان فردی، گروهی و جمعی مانند انگیزش، رهبری، تلقین، جذب، تنفر و شایعه در فصل پنجم تشریح شده است. ویژگی هایی مانند هنجارها و ناهنجاری ها، قشربندی اجتماعی، نظام طبقاتی، شرایط و نهادهای سیاسی، گرایش های اجتماعی، افکار عمومی و تغییرات اجتماعی و تاثیر آن بر مخاطب در فصل ششم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. سرانجام فصل هفتم اختصاص به مخاطبان جهانی و فرامنطقه ای و ویژگی های تبلیغات، نحوه و شیوه این گونه تبلیغات دارد.

خانواده، آسیب ها و راهکارها (دوره شش جلدی)

۱۶۴,۰۰۰ تومان
آسیب شناسی خانواده بحث پر دامنه ای از آسیب شناسی اجتماعی است و آسیب شناسان اجتماعی و جامعه شناسان عمده اختلافات خانوادگی را به سه دسته مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم می کنند، اما در این نوشتار به دلیل اهمیت و لزوم تأکید بر برخی از آسیب ها با رویکرد دینی و اعتقادی قدری گسترده تر به این آسیب ها پرداخته شده و طرح مفاهیم مربوط به آنها را در هشت دسته اجتماعی-روانی، اجتماعی و اقتصادی و دسته بندی و مورد بررسی قرار داده شده است. سپس به اختصار راه های پیشگیری و درمان نیز ارائه شده است.

خانواده، آسیب ها و راهکارها 1: اعتقادی

۲۸,۰۰۰ تومان
آسیب شناسی خانواده بحث پر دامنه ای از آسیب شناسی اجتماعی است و آسیب شناسان اجتماعی و جامعه شناسان عمده اختلافات خانوادگی را به سه دسته مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم می کنند، اما در این نوشتار به دلیل اهمیت و لزوم تأکید بر برخی از آسیب ها با رویکرد دینی و اعتقادی قدری گسترده تر به این آسیب ها پرداخته شده و طرح مفاهیم مربوط به آنها را در هشت دسته اجتماعی-روانی، اجتماعی و اقتصادی و دسته بندی و مورد بررسی قرار داده شده است. سپس به اختصار راه های پیشگیری و درمان نیز ارائه شده است. در این جلد از مجموعه به موضوع آسیب ها و راهکارهای اعتقادی خانواده پرداخته شده است.

خانواده، آسیب ها و راهکارها 2: اخلاقی و حقوقی

۲۸,۰۰۰ تومان
آسیب شناسی خانواده بحث پر دامنه ای از آسیب شناسی اجتماعی است و آسیب شناسان اجتماعی و جامعه شناسان عمده اختلافات خانوادگی را به سه دسته مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم می کنند، اما در این نوشتار به دلیل اهمیت و لزوم تأکید بر برخی از آسیب ها با رویکرد دینی و اعتقادی قدری گسترده تر به این آسیب ها پرداخته شده و طرح مفاهیم مربوط به آنها را در هشت دسته اجتماعی-روانی، اجتماعی و اقتصادی و دسته بندی و مورد بررسی قرار داده شده است. سپس به اختصار راه های پیشگیری و درمان نیز ارائه شده است. در این جلد از مجموعه به موضوع آسیب ها و راهکارهای اخلاقی و حقوقی خانواده پرداخته شده است.

خانواده، آسیب ها و راهکارها 3: فرهنگی

۳۲,۰۰۰ تومان
آسیب شناسی خانواده بحث پر دامنه ای از آسیب شناسی اجتماعی است و آسیب شناسان اجتماعی و جامعه شناسان عمده اختلافات خانوادگی را به سه دسته مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم می کنند، اما در این نوشتار به دلیل اهمیت و لزوم تأکید بر برخی از آسیب ها با رویکرد دینی و اعتقادی قدری گسترده تر به این آسیب ها پرداخته شده و طرح مفاهیم مربوط به آنها را در هشت دسته اجتماعی-روانی، اجتماعی و اقتصادی و دسته بندی و مورد بررسی قرار داده شده است. سپس به اختصار راه های پیشگیری و درمان نیز ارائه شده است. در این جلد از مجموعه به موضوع آسیب ها و راهکارهای فرهنگی خانواده پرداخته شده است.

خانواده، آسیب ها و راهکارها 4: جسمی و روانی

۲۵,۰۰۰ تومان
آسیب شناسی خانواده بحث پر دامنه ای از آسیب شناسی اجتماعی است و آسیب شناسان اجتماعی و جامعه شناسان عمده اختلافات خانوادگی را به سه دسته مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم می کنند، اما در این نوشتار به دلیل اهمیت و لزوم تأکید بر برخی از آسیب ها با رویکرد دینی و اعتقادی قدری گسترده تر به این آسیب ها پرداخته شده و طرح مفاهیم مربوط به آنها را در هشت دسته اجتماعی-روانی، اجتماعی و اقتصادی و دسته بندی و مورد بررسی قرار داده شده است. سپس به اختصار راه های پیشگیری و درمان نیز ارائه شده است. در این جلد از مجموعه به موضوع آسیب ها و راهکارهای جسمی و روانی خانواده پرداخته شده است.

خانواده، آسیب ها و راهکارها 5: اجتماعی

۲۵,۰۰۰ تومان
آسیب شناسی خانواده بحث پر دامنه ای از آسیب شناسی اجتماعی است و آسیب شناسان اجتماعی و جامعه شناسان عمده اختلافات خانوادگی را به سه دسته مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم می کنند، اما در این نوشتار به دلیل اهمیت و لزوم تأکید بر برخی از آسیب ها با رویکرد دینی و اعتقادی قدری گسترده تر به این آسیب ها پرداخته شده و طرح مفاهیم مربوط به آنها را در هشت دسته اجتماعی-روانی، اجتماعی و اقتصادی و دسته بندی و مورد بررسی قرار داده شده است. سپس به اختصار راه های پیشگیری و درمان نیز ارائه شده است. در این جلد از مجموعه به موضوع آسیب ها و راهکارهای اجتماعی خانواده پرداخته شده است.

خانواده، آسیب ها و راهکارها 6: اقتصادی

۲۳,۰۰۰ تومان
آسیب شناسی خانواده بحث پر دامنه ای از آسیب شناسی اجتماعی است و آسیب شناسان اجتماعی و جامعه شناسان عمده اختلافات خانوادگی را به سه دسته مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم می کنند، اما در این نوشتار به دلیل اهمیت و لزوم تأکید بر برخی از آسیب ها با رویکرد دینی و اعتقادی قدری گسترده تر به این آسیب ها پرداخته شده و طرح مفاهیم مربوط به آنها را در هشت دسته اجتماعی-روانی، اجتماعی و اقتصادی و دسته بندی و مورد بررسی قرار داده شده است. سپس به اختصار راه های پیشگیری و درمان نیز ارائه شده است. در این جلد از مجموعه به موضوع آسیب ها و راهکارهای اقتصادی خانواده پرداخته شده است.

خلاقیت و نوآوری

۳۰,۰۰۰ تومان
این نوشتار در پی آن است که با تمسک به پیام راهبردی مقام معظم رهبری «خلاقیت و نوآوری» را به زبان ساده و با ارائه مثالهای ملموس تبیین نماید، تا حدودی راههای پرورش خلاقیت را بازگو کند، نقش نهادهای خانواده، مدرسه و سازمان در تقویت و پرورش خلاقیت را تشریح نماید و از مهمترین موانع برای بروز خلاقیت سخن گوید. از این رو سبک طرح مباحث، از روند کلاسیک و غامض و خشک خارج شده است.

راه و رسم جوانی

۱۱,۰۰۰ تومان
نویسنده، کتاب پیش رو را در دوازده فصل به صورت مختصر تهیه و تنظیم نموده است که شامل: مفهوم شناسی جوان و جوانی، جوان و معنویت، جوان و محبوبیت، جوان و دوست یابی، جوان شادی و نشاط، جوان و امیدواری، جوان و بحران هویت، در درس هشتم جوان و نوگرایی، جوان و زیبایی، جوان و غریزه جنسی که در این فصل در مورد دیدگاه های مختلف با محوریت امور جنسی و تولید مثل بحث شده است، فصل یازدهم جوان و دانش اندوزی، و در فصل آخر جوان و حاکمیت دین در جامعه مورد بحث و بررسی از زوایای مختلف قرار گرفته است.

راهنمای پرواز در فضای جوانی

۵,۵۰۰ تومان
جلوه‌هایی از آداب «سیر و سلوک» برای جوانان است. نوشتار حاضر بر پایه هشت فصل استوار شده است. در فصل اول مباحثی چون: نگاه کلی به جوان و جوانی، عقل جوانی، جوان در کشاکش عقل و احساسات و غریزه جنسی مطرح شده است. در فصل دوم گرایش به فضایل و نیکی‌ها و گرایش به دین‌داری و اجابت دعوت انبیاء آمده است. در فصل سوم، خودشناسی و شناخت استعدادهای خاص خود، پرورش و رشد عقل، کار و کوشش و واقعیت‌پذیری آمده است. در فصل چهارم شناخت جوان و دردهای او و همچنین آفات و موانع موفقیت جوان بررسی شده است. در فصل پنجم، ابعاد مختلف زیبایی‌های دین و جذب جوانان معرفی شده است. در فصل ششم اعتماد به نفس و در فصل هفتم دوستی و دوست‌یابی جوان بررسی شده است. در فصل پایانی نیز شادی و شادابی‌های جوانان مورد دقت قرار گرفته است.

آشنایی با تهدیدها و فرصت های شبکه های اجتماعی مجازی

۹۸,۰۰۰ تومان
در کنار سیر تکاملی رسانه های جمعی شاهد ظهور شبکه های اجتماعی کاربر محور هستیم که ویژگی های متمایز آن مجازی بودن، فعال بودن و دوسویه بودن تبادل اطلاعات است. در این سیر تحول و ظهور شبکه های اجتماعی مجازی در جوامع مختلف، کشور ایران نیز بی نصیب نمانده و در دوره های مختلف یکی از شبکه های اجتماعی مجازی را همراه با تهدیدها و فرصت های آن تجربه کرده است. بر این اساس آشنایی با برخی از تهدیدها و فرصت های شبکه های اجتماعی مجازی در راستای ارتقاء سواد رسانه ای عامه مردم از اهمیت برخوردار است که در کتاب حاضر به آن پرداخته شده است.

آیین زندگی

۴۰,۰۰۰ تومان
خانواده در اسلام یعنی محل سکونت دو انسان، محل آرامش روانی دو انسان، محل انس دو انسان با یکدیگر، محل تکامل یک نفر به وسیله یک نفر دیگر؛ آن جایی که انسان در آن صفا می یابد، راحتی روانی میابد، این محیط خانواده است، کانون خانواده در اسلام این قدر اهمیت دارد. «اسلام در بیان قرآن، در چند جا این آفرینش زن و مرد و همزیستی اینها و در نهایت زوجیت آنها را آرامش برای زن و مرد شناخته است» این انس و صفا و آرامش و تکامل، یا به دیگر تعبیر، اساس سعادت خانواده ها و زمینه تربیت جامعه سالم، در پرتو ایمان، افکار، اعمال و اخلاق نیکو به دست می آید که همگی در مجموعه شریعت مقدس اسلام به شکلی جامع و کامل به بشریت ارائه گردیده است. عبادت و بندگی، توکل، عفت و پاکدامنی و صبر و مهربانی، تداوم زندگی مشترک زناشویی را ممکن می سازد و محیط خانواده را از هر گونه آسیب محفوظ می دارند. همچنین انجام وظایفه خطیر همسرداری و تربیت فرزند و مدیریت خانه، وظیفه اولیه هر زنی در خانه است. علاوه بر موارد یاد شده، برقراری ارتباط اجتماعی و حل مشکلات خانواده عناوین دیگری است که در خانواده باید مورد دقت قرار گیرد. این کتاب به منظور آشنا ساختن بیشتر خانواده ها و به ویژه مادران با رهنمود های دین مبین اسلام در استحکام بخشی به نظام خانواده، در پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام، تدوین و در اختیار شما بزرگواران قرار گرفته است. کتاب حاضر در هفت فصل به شرح ذیل می باشد: فصل اول: ایمان و عبادت فصل دوم: نقش اخلاق در زندگی فصل سوم: همسر داری و تربیت فرزند فصل چهارم: مدیریت در خانه فصل پنجم: کار و تلاش فصل ششم: زن در محیط اجتماع فصل هفتم: حل مشکلات خانواده

زندگی در صلح از دیدگاه قرآن

۶۰,۰۰۰ تومان
تبیین اهتمام اسلام به «زندگی صلح‌مدار» است. نویسنده در نوشتار حاضر کوشش کرده تا گوشه‌هایی از محورهای اهتمام دین اسلام نسبت به اصلاح مجتمع بشری بر اساس صلح و دوری از ناهمگونی‌ها و تشتت و نزاع را تشریح و تبیین نموده و راهبردهای قرآنی آن را در گسترش فرهنگ عدالت و صلح در جوامع ارایه نماید. بر اساس این نوشتار، آموزه‌های دین علاوه بر طرح استراتژی صلح‌مدارانه، مبتنی بر ارایه راهبردهای موثر در گسترش صلح و سلم است؛ به‌گونه‌ای که همگان بتوانند از قانون جامع عدالت دینی برخوردار شوند و با زندگی در صلح از دستاوردهای متعالی حیات انسانی و حیات طیبه بهره‌مند گردند.

ساحل آرامش: سبک اسلامی تشکیل خانواده همراه با بیانات و فتاوای امام خامنه ای دام ظله

۱۷,۰۰۰ تومان
در کتاب حاضر، به مبحث ازدواج و تشکیل خانواده در پنج فصل پرداخته شده است. ابتدا کلیاتی در خصوص اهمیت ازدواج، غریزه جنسی، آثار ازدواج و ... بیان شده است. سپس مبحث انتخاب همسر مطرح شده و ملاک ها و معیارهای انتخاب همسر به بحث گذاشته شده است. در ادامه در خصوص خواستگاری مباحثی ارائه شده است. در نهایت نیز به دوران عقد و ازدواج از جنبه های مختلف پرداخته شده است.

تربیت دینی فرزندان

۴۵,۰۰۰ تومان
این کتاب برای آشنا ساختن والدین با تربیت دینی فرزندان و پاسخگویی به پرسش های این حوزه از علوم تربیتی تنظیم شده و بر تبیین ضرورت و اهمیت تربیت دینی ، عوامل موثر در آن ، ابعاد تربیت فرزندان و نقش خانوده و به ویژه مادران در تربیت دینی فرزندان تاکید شده است . همچنین پدیدآورنده سعی نموده در این کتاب در مقاطع کودکی ، نوجوانی و جوانی و آداب و راه و رسم زندگی و مهارت های انتقال آن به فرزندان در خانواده بحث نماید . روشها و آسیب های تربیت دینی از دیگر مباحث کتاب می باشد، تا نیاز مخاطب را کامل نماید.

تربیت و تعالی (1): مجوعه دروس دوره های تربیت و تعالی مجردی و خانوادگی

۲۵,۰۰۰ تومان
از جمله برنامه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دوره های تربیت و تعالی است، که هدف از آن ارائه راهکارهای تربیت و تعالی است، تا فراگیران عزیز با به کارگیری و عملیاتی کردن آنها خود را به قله تکامل و تعالی برسانند. دروس پیش رو به راهکارهای زیر برای تربیت و تعالی می پردازد: درس اول و دوم: جایگاه انسان در عالم خلقت و ویژگی های آن؛ درس سوم تا ششم: بصیرت دینی؛ درس هفتم: گامهای عملیاتی برای تعالی؛ درس هشتم تا یازدهم: مهارت های دینی و تربیتی؛ درس یازدهم: فضای مجازی؛ تهدیدها، فرصت ها و سواد رسانه ای؛ درس دوازدهم: فرهنگ سازمانی؛ درس سیزدهم: مباحث شرعی سازمانی؛ درس چهاردهم: الگوی خانواده متعالی؛ کتاب پیش رو با پرهیز از مباحث صرفا نظری و علمی، کوشیده است مباحث مرتبط با نیازهای ضروری را در قالب کاربردی و عملی و با رویکرد تربیتی و انگیزه بخشی به صورت روان بیان کند. به علت محدودیت درس ها، در این متن به همه مباحث به طور کامل پرداخته نشده، فقط به اهم آنها اشاره شده است. از این رو، دانشجویان عزیز می توانند با استفاده از منابع هر درس به آن ها مراجعه و بهره بیشتر ببرند.

تعلیم و تربیت در اسلام

۴۸,۰۰۰ تومان
تعلیم و تربیت عبارت است از فراهم آوردن زمینه‌ها و عوامل به فعلیت رساندن یا شکوفا ساختن استعدادهای شخصی در جهت رشد و تکامل اختیاری او به سوی هدف‌های مطلوب بر اساس برنامه‌ای سنجیده شده. در نوشتار حاضر نگارنده تلاش کرده است با بهره‌گیری از آرا و اندیشه‌ها و دیدگاه‌های دانشمندان علوم تربیتی و با تکیه بر کتاب و سنت، مباحث کلی تعلیم و تربیت اسلامی را بیان کند. بدین‌منظور مطالب کتاب را در شش فصل به شرح زیر به نگارش درآورده است. موضوع و اهمیت تعلیم و تربیت؛ اهداف تعلیم و تربیت؛ اصول تربیت اسلامی: زمینه‌های تربیت؛ مراحل تعلیم و تربیت و راه‌ها و روش‌های تعلیم و تربیت اسلامی.

مبانی دینی نظم و انضباط در نیروهای مسلح

۱۰۰,۰۰۰ تومان
این پژوهش با باور به غنا و توانمندی آموزه های اسلامی، در آغاز، مبانی نظم و انضباط اجتماعی را در دو نظام لیبرالیسم و سوسیالیسم تبیین و در مقایسه با مبانی اسلامی، چهارچوب نظری تحقیق را استخراج کرده و پس از آن با روش های تحقیق در متون اسلامی، اصول حاکم بر نظم و انضباط در نیروهای مسلح را با توجه به نظریه تحقیق و مبانی دینی آن استخراج و با متون دینی و سیره و سخنان امام و رهبری مستند کرده است. این پژوهش با توجه به محورهای اصلی آیین نامه انضباطی رایج در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هشت مولفه برای نظم و انضباط تعیین کرده و اصول و شاخصه های مربوط به آن را در زیر هر مولفه آورده و در پایان به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته است. در تبیین مبانی لیبرالیسم و سوسیالیسم و مقایسه آن با مبانی اسلامی و استخراج چهارچوب نظری، به اقتصار سخن گفته و بیشتر به تبیین اصول و شاخص های نظم و انضباط با استناد به متون دینی پرداخته است.   *عناوین فصل های کتاب حاضر بدین قرار است: فصل اول: کلیات فصل دوم: مبانی و چهارچوب نظری فصل سوم: روش شناسی پژوهش فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش فصل پنجم: نتایج تحقیق و پیشنهادات

منشور زندگی موفق – جلد دوم: ویژگی های معنوی

۷۰,۰۰۰ تومان
مکتوب حاضر تحقیق و پژوهشی در رابطه با سبک زندگی پاکیزه نبوی (ص) و خاندان آن حضرت است که نیاز حقیقی بشریت امروز است، تا از راه گم گشته بازگردد و در ترپو نور سراج منیر و اسوه آسمانی، به صراط مستقیم هدایت و کمال خویش را به دست آورد.

منشور زندگی موفق – جلد اول: ویژگی های فردی

۶۷,۰۰۰ تومان
در بخش اول جلد اول مطالبی پیرامون مفهوم شناسی، معنای سبک زندگی، ارتباط سبک زندگی با فرهنگ، سبک زندگی پیشوایان، ضرورت و اهمیت الگو در رسیدن به زندگی مطلوب، برترین امتیاز مکتب پیامبران الهی و اصول پایدار و همیشگی در زندگی موفق می باشد مطرح شده است. بخش دوم در رابطه با فضائل و اوصاف مختص ارتباط با خود، مانند: ساده زیستی، رعایت میانه روی، حریت و آزادگی، شجاعت و ... می باشد.