احکام حکومتی

0 نظر
موجود

درباره محصول

این اثر در شش فصل : کلیات (تعریف احکام حکومتی و جایگاه آن در میان انواع احکام)، تبارشناسی حکم حکومتی، مبانی فقهی حکم حکومتی، ضوابط صدور حکم حکومتی، قلمرو حکم حکومتی، الزامات حکم حکومتی، تدوین یافته است. هدف پدیدآورنده، نقش فوق العاده و منحصر به فرد احکام حکومتی در نظم بخشیدن به امور اجتماعی و وجه الزام آور برای همه شهروندان و آشنایی با ماهیت و مبانی احکام حکومتی بوده است که در این کتاب به رشته تحریر درآمده است.

5,000 تومان

10 در انبار

دسته: