سیمای حجاب در اسلام

0 نظر
موجود

درباره محصول

تمایز اساسی حجاب اسلامی با این مسئله در دیگر ادیان و نگرش ها در آن است که اسلام لزوم پوشش زنان را بر اساس نیازها و شیونات فطری و حقیقی بشر، به دور از سهل انگاری آسیب آفرین یا سختگیری بی مورد به جامعه انسانی رهنمود ساخته است.
نگاهی کلان به آموزه حجاب در اسلام بیانگر آن است که پوشش اسلامی مانعی برای فعالیت های فردی و اجتماعی بانوان نیست بلکه فراهم ساز انجام وظایف واقعی و اقدامات اثر گذاری است که جایگاه آنان را از حد تامین هوس های ناپاک افراد و سازمان های سود جو بالا می برد.

44,800 تومان

4 در انبار

دسته: