سیمای عبادت در اسلام

0 نظر
موجود

درباره محصول

عبادت مطلوب اسلام عبادتی خالصانه، خاشعانه و با حضور قلب و بدور از آفاتی چون ریا است.
در این نوشتار ویژگی های عبادت مطلوب از دیدگاه قرآن و سیره و سنت پیامبر(ص) و اهل بیت او و اصحاب برگزیده ایشان ترسیم شده است و در حد مقدور تلاش شده مطالب کتاب در عین مستند بودن، متنوع و جذاب نیز باشد. امید است مورد خشنودی حضرت حق قرار گرفته و منشاء تغییر نگاه و رفتار ما به عبادت اسلامی گردد.

24,000 تومان

1 در انبار