جهاد و شهادت در اسلام

0 نظر
موجود

درباره محصول

میدان جهاد و شهادت جلوه گاه انسانهای پاکباخته ای است که با حضور شجاعانه خود در میدان مبارزه با دشمن، به غیر از خدا از هیچ کس نترسیدند و در نزد پروردگار خویش روزی می خورند.
حضور در این عرصه نیازمند آدابی است که آگاهی از آنها انسان را به سر منزل سعادت و شهامت رهنمود می کند.
لذا دانستن معنای جهاد و دفاع، شهید و شهادت برای درک بهتر این مسأله ضروری است تا با نگاه به متون دینی، سیمای مجاهدان را بشناسیم و با کوشش در همه عرصه های جهاد به منزلت شهیدان راه پیدا کنیم.
این امر با تقویت روحیه شهادت طلبی و باور به امدادهای غیبی و توجه به پیامدهای ترک جهاد امکان پذیر است تا به پاداش و مقام شفاعت آنها برسیم و اولین قدم؛ عمل به وظیفه نسبت به مجاهدان و شهدای راه حق است.

68,000 تومان

10 در انبار