منظومه فکری رفتاری بسیجی مطلوب دوره ۲ جلدی

0 نظر
در دست چاپ

درباره محصول

در این کتاب برآنیم تا با تبیین منظومه فکری-رفتاری بسیجی مطلوب الگویی از بسیجی مطلوب ارائه دهیم.
با این چشم انداز در آغاز، نگاهی گذرا به پیشینه بسیج، اهمیت و گسترده آن خواهیم کرد، در ادامه، از مفاهیم واژگان بسیج، بسیجی مطلوب، الگو و شاخص سخن خواهیم گفت، و در پایان، پس از اهمیت و ضرورت ارائه الگوی بسیجی مطلوب، ویژگی های این الگو را بیان خواهیم کرد.

معرفی کتاب جلد اول

در این کتاب سعی شده است تا با تبیین منظومه فکری – رفتاری بسیجی مطلوب الگویی از بسیجی مطلوب ارائه شود.

مطالب کتاب حاضر در چهار فصل فراهم شده است:

فصل اول: شاخص های فردی بسیجی مطلوب
فصل دوم: شاخص های سازمانی بسیجی مطلوب
فصل سوم: شاخص های اجتماعی بسیجی مطلوب

معرفی کتاب جلد دوم

کتاب حاضر برای تبیین الگوی فکری و رفتاری بسیجی مطلوب در چهار فصل به ارائه مطالب پرداخته است.

فصل اول: شاخص های خانوادگی
فصل دوم: شاخص های فرهنگی بسیجی مطلوب
فصل سوم: شاخص های اقتصادی بسیجی مطلوب
فصل چهارم: شاخص های دفاعی – رزمی بسیجی مطلوب

110,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

در صورت موجود شدن با خبرم کن