چهره پنهان سیاست بازشناسی تحول نفوذ از نیمه پنهان به پنهان و پنهان تر

0 نظر
موجود

درباره محصول

محتوای این کتاب نشان دهنده این حقیقت است که سیاست را نمی توان با جنبه های آشکار آن تحلیل و قضاوت کرد.
سیاست به مثابه کوه یخی علاوه بر لایه های آشکار و سطحی، لایه های پنهان و عمیقی دارد.
وقتی از لایه های آشکار سیاست عبور کنیم با مقوله نفوذ روبرو می شویم که قلب سیاست و چهره پنهان آن را تشکیل می دهد.
این چهره پنهان سیاست همواره نقش و جایگاه راهبردی در رقابت ها و منازعات سیاسی داشته و عامل تعیین کننده ای در شکست ها و پیروزی ها بوده است، اما در عصر کنونی آنچنان پیچیده و عمیق تر شده است که قادر است بدون حساسیت و چه بسا با احساس رضایت جامعه مخاطب، وارد نظام ادراکی، اعتقادی، عاطفی و گفتمانی آن شده و قلعه و برج و باورهای آن را فتح نماید.
بنابراین بازشناسی مقوله نفوذ در این کتاب در واقع روشی برای آشکار سازی چهره های خفیف و پیچیده سیاست است که برای هر جامعه ای امری ضروری و حیاتی به شمار می آید.

70,400 تومان

10 در انبار

دسته: