نبرد شیعی شیعی (راهبرد جدید دشمن برای تضعیف مقاومت اسلامی)

0 نظر
موجود

درباره محصول

طبیعی است وقتی در هر مذهب افراط گرایی و تجاوز از اعتدال وجود داشته باشد و پیروان آن افراط گرا گرفتار خشونت شده باشند، پیروان دیگر ادیان و مذاهب نسبت به آن مذهب بدبین می شوند و سعی می کنند از آن فاصله بگیرند.
افراط گرایی در میان برخی از شیعیان نیز همین نتیجه را می دهد.
وقتی ملت های غیر مسلمان جهان بفهمند گروهی از مسلمانان، گروه دیگر از خودشان را بدون معیار و ملاک تکفیر می نمایند، یاد در عزای پیشوایان خود بدنشان را مجروح می کنند، یا نسبت به مقدسات همدیگر توهین می نمایند و مانند آن، نسبت به آنها بدبین می شوند و به خود می گویندمسلمانان دست به اعمالی می زنند که با عقل و منطق هم خوانی ندارد.
در صورتی که مسلمانان ناب و شیعیان واقعی هرگز افراط گرا نیستند و افراط گرایی را نیز بر نمی تابند و آن را بر خلاف دستوران قرآن و اهل بیت(علیهم السلام) می دانند.

کتاب «نبرد شیعی شیعی» به دلیل معرفت افزایی و توانمندسازی فرهنگی مردم در برابر خطرهای تشیع افراطی تالیف شده است و هشت فصل دارد:

فصل اول: کلیات. در این فصل تلاش شده است به کلیات مباحث از جمله مفهوم شناسی واژگان، ضرورت و پیشینه بحث، تاریخچه و مانند آن پرداخته شود.

فصل دوم: شاخصه های تشیع افراطی.

فصل سوم: فرایند و پیامدهای افراطی گری در شیعه.

فصل چهارم: سنجش اندیشه تشیع افراطی با اندیشه سلفی تکفیری اهل سنت.

فصل پنجم: راهکارهای برون رفت از افراطی گری.

فصل ششم: درآمدی بر جریان های شیعی در عراق.

فصل هفتم: ابزارهای رسانه ای تشیع افراطی.

فصل هشتم: جمع بندی و نتیجه گیری.

44,000 تومان

10 در انبار