جریان شناسی تاریخ صدر اسلام«ویراست جدید»

0 نظر
موجود

درباره محصول

«جریان شناسی» اصطلاحی به نسبت جدید است که به معرفی و تحلیل جریان های حادثه ساز و تاثیرگذار می پردازد. بررسی و ریشه یابی علل حوادث تاریخی و نگاه جریان شناسانه به آنها می تواند چراغی فراروی آیندگان باشد و در شناخت شرایط موجود و نحوه برخورد با آن به ما بصیرت بخشد.

کتاب حاضر در هفت فصل زوایایی چند از تاریخ صدر اسلام را واکاوی نموده و به معرفی اوضاع سیاسی، اجتماعی و مذهبی عصر رسالت تا پایان قیام امام حسین (ع) پرداخته است.

*عناوین فصول کتاب حاضر بدین قرار است:

فصل اول: اوضاع سیاسی – مذهبی جزیرة العرب در آستانه بعثت

فصل دوم: جریان شناسی دوران پیامبر (ص) در مکه

فصل سوم: جریا ن شناسی دوران پیامبر (ص) در مدینه

فصل چهارم: دوران خلفای سه گانه: ابوبکر، عمر و عثمان

فصل پنجم: حکمت و حکومت امیر مؤمنان علی (ع)

فصل ششم: وقایع دوران امام حسن (ع) و عبرت های آن

فصل هفتم: دوران امام حسین (ع)، واقعه عاشورا و عبرت های آن

35,000 تومان

10 در انبار