تاریخ دریانوردی اسلامی در مصر و شام

0 نظر
موجود

درباره محصول

امروزه قدرت نیروی دریایی پیشرفت فزاینده ای پیداکرده و تهدید ملل مسلمان با سرمایه گذاری سلطه گران در آبها افزایش یافته است.
از این رو، مطالعه تاریخ دریانوردی، نیروی دریایی و نیز جنگ های تاریخ دریانوردی، نیروی دریایی و نیز جنگ های دریایی مسلمین، که روزگاری قدرتمند ترین نیروی دریایی جهان بوده اند، ضرورت بیشتری می یابد، تا جهان اسلام در راه کسب مجدد عزت و عظمت گدشته خود از تجربیات و علوم گذشته مسلمانان دوباره نیز بهره گیرد.
بر این اساس، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام اقدام به ترجمه کتاب«تاریخ البحریه الاسلامیه ف
ی مصر و شام» کرد، کتابی که حاوی مطالب ارزشمند تاریخی و تحلیلی، مسائل مفید نظامی و ترسیم عملیات دریایی مسلمانان در مصر و شام بوده، و از منابع و مدارک متعددی استفاده کرده استو
این کتاب را « دکتر احمد مختار العبادی و دکتر سید عبدالعزیز سالم» که هر دو استاد تاریخ اسلامی در دانشگاه اسکندریه و دانشگاه عربی بیروت هستند تالیف کرده اند.
بخش اول کتاب شامل: دریانوردی اسلامی در مصر و شام از فتح اعراب تا دوران ایوبیان
بخش دوم کتاب شامل: دریانوردی اسلامی در مصر و شام در زمان ایوبیان و ممالیک

45,000 تومان

5 در انبار