فقه خانواده

0 نظر
موجود

درباره محصول

در بخش مربوط به خانواده، مسائلی چون اعتقادات، حقوق، نظام تربیتی، جامعه شناسی، روان شناسی و … وجود دارد که اسلام به طور کافی آن ها را تبیین کرده است و همان گونه که روشن است، هریک از موضوعات یاد شده در تخصص های متنوع جای می گیردو کتاب های متعددی نیز عهده دار بیان آن ها شده است. آنچه پیش روی شماست اندکی از انبوه مسائل خانوادگی است که در پانزده درس ارائه شده است. متن اصلی دروس مطابق با فتاوای امام خمینی(ره) می باشد، مباحث اخلاقی آن نیز با تکیه بر آیات و روایات تنظیم شده است، در برخی موارد فتاوای مقام معظم رهبری نیز زینت بخش صفحات کتاب گشته است. نظر به آموزشی بودن این اثر در آخر دروس چند پرسش نیز اضافه شده که طرح آن ها برای مربیان یا دانش آموختگان ارجمند جنبه راهنمایی دارد.
کتاب حاضر در پانزده درس به شرح ذیل می باشد:
درس اول: تشکیل خانواده
درس دوم: محارم
درس سوم: حقوق شوهر
درس چهارم: حقوق زن
درس پنجم: امور زناشویی
درس ششم: حقوق کودک
درس هفتم: تنظیم خانواده
درس هشتم : پاکی ها و ناپاکی ها
درس نهم : تغذیه و بهداشت
درس دهم : اخلاق خانواده
درس یازدهم: هدایت و حمایت
درس دوازدهم: شغل و درآمد ها
درس سیزدهم:روابط اجتماعی
درس چهاردهم: ناسازگاری
درس پانزدهم: طلاق

7,500 تومان

10 در انبار