تفسیر آیات دفاع و جهاد

0 نظر
موجود

درباره محصول

حضور در عرصه جهاد و شهادت، مستلزم شرایط و آدابی است که شرع مقدس به مسلمانان عرضه کرده است. تفسیر آیات جهادی میتواند بصیرت و آگاهی مجاهدان فی سبیل الله را با مسائل جهاد و دفاع، ممکن سازد. از این رو دانستن این احکام و آداب برای همه به ویژه فراگیران محترم در نیروهای مسلح، لازم و ضروری است.

کتاب پیش رو از دو فصل و در قالب سیزده درس تدوین شده است؛

در فصل اول، در شش درس به “اهمیت و ضرورت جهاد و دفاع”، “شرایط و احکام و جهاد و دفاع”، “سیمای مجاهدان در قرآن”، “اقسام جهاد”، “نصرت و امدادهای غیبی در جهاد و دفاع” و “عواقب و پیامدهای ترک جهاد” پرداخته شده است.

در فصل دوم در قالب هفت درس، آیات برگزیده جهاد و دفاع مورد بررسی قرار گرفغته است.

امید است این گام کوچک در طریق جهاد فی سبیل الله بر آگاهی و بصیرت رزمندگان و استواری آنها در میدان های رزم بیفزاید.

20,000 تومان

1 عدد در انبار