تاریخ اسلام در دوران خلفای راشدین

0 نظر
موجود

درباره محصول

دوران خلفای راشدین پس از رحلت پیامبر (ص) در سال 11 هجری آغاز شد و تا سال 40 هجری ادامه یافت؛ به عبارت دیگر، نخستین جانشینان پیامبر (ص) به خلفای راشدین موسوم شدند.

این نوشتار در پی تبیین و بررسی وقایع و حوادث دوران خلفای راشدین است. تلاش نویسنده بر آن بوده که از نخستین و اصلی ترین منابع تاریخی سود ببرد؛ لکن، از برخی مطالعات و تحقیقات جدید نیز، به فراخور نیاز، بهره برده شده است.

روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی تحلیلی است و تلاش شده دیدگاه ها و تحلیل ها بدون پیش داوری، از قضاوت های سطحی و احساسی و تعصب بیجا به دور باشد تا دچار پیش داوری و یکسونگری نگردد.

درباره این موضوع تاکنون کتاب ها و مقاله های بسیاری نوشته شده که تنها ذکر عنوان آنها خود کتابی مفصل خواهد شد و نگارنده مدعی طرح بحث جدیدی نیست؛ لکن تلاش شده با استفاده از این تحقیقات و مطالعات جدید و همچنین مطابقت آنها با منابع کهن، متنی تهیه شود که خوانندگان با مطالعه آن افزون بر آگاهی از رویدادهای دوران خلفای راشدین، با واکنش ها و تعاملات امام علی (ع) با دستگاه خلافت آشنا شوند تا در این روزگاه که بازار جنگ شیعه و سنی داغ است، از سیره وحدت گرایانه امام علی (ع) الگو بگیرند و اسیر توطئه تفرقه افکنی دشمن نشوند.

27,000 تومان

1 در انبار