اصلاح الگوی مصرف اسلامی

0 نظر
موجود

درباره محصول

در کتاب حاضر، پس از بیان کلیاتی در بیان مفهوم الگوی مصرف و اهمیت آن، چهار مورد از مبانی فکری و اعتقادی که اسلام در همه حوزه ها و طراحی تمام الگوها اساس قرار داده، مطرح شده است. سپس به بیست مورد از اصول کلی الگوی مصرف اشاره شده است.

در فصل پایانی فرازهایی از دیدگاه های معمار بزرگ انقلاب و بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و خلف شایسته ایشان، رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای که کارشناسان را در طراحی الگوی مصرف دینی یاری می دهد، گرد آمده است.

* عناوین فصل های این کتاب عبارت است از:

فصل اول: کلیات
فصل دوم: مبانی و اصول الگوی مصرف از نظر اسلام
فصل سوم: اسراف
فصل چهارم: دیدگاه های رهبری نظام درباره اصلاح الگوی مصرف

10,000 تومان

1 در انبار