امدادرسانی فقهی در حوادث و بلایای طبیعی

0 نظر
موجود

درباره محصول

بخشی از تاریخ حیات انسان، مربوط به حوادث و بلایای طبیعی است. سیل، زمین لرزه، آتش سوزی و طوفان از حوادث و بلایای طبیعی اند که باعث ایجاد خسارت های جانی و مالی بسیاری می شوند. امدادگران هنگام امدادرسانی به آسیب دیدگان حوادث و بلایای طبیعی، با چالش های فقهی گوناگونی مواجه اند؛ از قبیل حکم نگاه به نامحرم، لمس بدن نامحرم، تصرف و تخریب اموال دیگران برای نجات مصدوم، غسل، تکفین و تدفین درگذشتگان.
در این کتاب پاسخ بسیاری از سوالات فقهی که امدادگران نیازمند آگاهی از آنها هنگام امداد و نجات مصدومان و تدفین مردگان هستند، از دیدگاه برخی مراجع تقلید آمده است.
امدادرسانی فقهی، از جمله مصادیق کمک رسانی در حوادث و بلایای طبیعی است که مسئولیت اصلی آن برعهده طلاب علوم دینی است. اهمیت این گونه از امدادرسانی ها به دلیل سردرگمی مکلفین در بلایای طبیعی است.
در این کتاب تلاش بر این است پرسشهای متداولی که به صورت میدانی در حوادث و بلایای طبیعی گردآوری شده، با توجه به دیدگاه های مراجع عظام تقلید پاسخ داده شود تا طلاب علوم دینی به راحتی بتوانند مشکلات شرعی را در حوزه حوادث و بلایای طبیعی برطرف کنند و از این طریق، رسالت امدادرسانی خویش را انجام دهند.

* این کتاب از سه فصل کلی تشکیل شده است:

فصل اول: کلیات
فصل دوم: احکام رسیدگی به مجروحان و مصدومان
فصل سوم: احکام رسیدگی به اموات

18,500 تومان

10 در انبار

دسته: