سیره حفاظتی و اطلاعاتی امامان معصوم علیهم السلام

0 نظر
موجود

درباره محصول

منظور از این سیره، کلیه اقدامات آشکار و پنهانی است که امامان علیهم السلام شیعه برای رهبری تشکیلات شیعه، حفاظت از جان شیعیان، آگاه سازی آنان جهت برملا نشدن اسرار شیعه در مقابل حکام جور و نیز برای به دست آوردن اخبار و اطلاعات (مثل نفوذ و عامل گیری و…) دشمن انجام داده اند.

فعالیت حفاظتی و اطلاعاتی امامان علیهم السلام، به اقتضای طبیعت سری و پنهانی آن، ایجاب می کند که بخش های عمده و اساسی زندگی آنان، در پس پرده باقی مانده باشد؛ زیرا به دور از چشم دشمنان و حتی دوستان عوام انجام می شده و تنها خواص، از کم و کیف آن مطلع بوده اند؛ از این رو، نباید انتظار دلایل و مستندات روشنی در این زمینه را داشت، ولی شواهد و قراین فراوانی در ضمن روایات، ذکر شده است.

40,000 تومان

13 در انبار