پیام هایی از قرآن

0 نظر
موجود

درباره محصول

این کتاب حاوی پیام هایی از قرآن کریم است که با استفاده از تفاسیر بزرگان شیعه مخصوصا درس های مفسر گرانمایه علامه جوادی آملی دامت برکاته تدوین شده است. پیام ها دارای ویژگی های ذیل اند:
1. هر پیام یک ایده قرآنی را به خواننده ارائه کرده و یا پرسشی را پاسخ داده است.
2. هر پیام یک مسئله اخلاقی، سیاسی و یا اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.
3. مطالب با استنادات قرآنی و روایی و با پردازش اجمالی ارائه شده تا زمینه برای تفصیل آن توسط مبلغان و مربیان وجود داشته باشد.
4. پیام ها به گونه ای گزینش و تنظیم شده اند تا برای اداره جلسات قرآنی که زمان کوتاهی در اختیار مبلغ و مربی قرار دارد قابل ارائه باشند.

14,000 تومان

10 در انبار