شکایات

لطفا هرگونه انتقاد و شکایاتی که دارید را از طریق فرم رو به رو ارسال نمایید.

انتشارات زمزم هدایت موظف هست هرچه سریع تر نسبت به بررسی و رفع آن اقدام نماید

ارسال شکایت

    نام :

    ایمیل :

    موضوع :

    متن شما :

    [recaptcha]