شکایات

لطفا هرگونه انتقاد و شکایاتی که دارید را از طریق فرم رو به رو ارسال نمایید.

انتشارات زمزم هدایت موظف هست هرچه سریع تر نسبت به بررسی و رفع آن اقدام نماید

ارسال شکایت

نام :

ایمیل :

موضوع :

متن شما :

[recaptcha]