درخواست نمایندگی

انتشارات زمزم هدایت وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام، ارائه کننده طرح های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در حوزه ی علوم اسلامی و انسانی می باشد و در نظر دارد نمایندگی های فروش خود را در سرتاسر ایران گسترش دهد.

از اینرو افرادی که مایل به پذیرش این نمایندگی هستند و یا شغل آنها مرتبط می باشد از طریق فرم ذیل اطلاعات اولیه از خود را برای ما ارسال نمایند تا بعد از بررسی و تماس با ایشان وارد مرحل بعدی بشویم

درخواست نمایندگی

  نام :

  نام خانوادگی :

  ایمیل :

  شماره تماس :

  شغل :

  تحصیلات :

  آدرس :

  [recaptcha]