ادیان و مذاهب و فرق انحرافی

 • گفتمان صهیونیستی (پژوهشی نظری و مقایسه ای)

  25,000 تومان

  روند ساخت اصطلاحات جانبدارانه صهیونیستی به طور پیوسته ادامه دارد. کتاب حاضر تلاش نموده در تجزیه و تحلیل اصطلاحات صهیونیستی و مفاهیم نهفته در پس آنها به جنبه معرفت شناختی و مبانی اصلی آن اصطلاحات دست یابد. این مبانی در یک امر ثابت و تغییرناپذیر خلاصه می شود و آن اینکه صهیونیسم، یهود را قومی واحد با تاریخ مستقل و خصوصیت یهودی مسلم گرفته و فلسطین را نیز «ارتس یسرائیل» یعنی سرزمین اسرائیل می خواند.
  این کتاب از 12 فصل تشکیل شده است.

 • کژراهه شیطان پرستی

  14,000 تومان

  کتابی است در معرفی یکی از گروه ‎های انحرافی، و در این نوشتار تلاش شده فلسفه شکل‎گیری و ترویج شیطان‎پرستی در سال‎های اخیر بررسی و آسیب‎ها و انحرافات آن‎ها همراه با راه‎کارهای اصلاحی، تبیین گردد. بنابراین پس از واژه‎شناسی موضوعاتی چون شیطان در معارف دینی، دام‎های شیطان، دوستان و دشمنان وی، فلسفه وجودی و نفوذ شیطان مطرح شده سپس پیشینه، ماهیت، مبانی و خاستگاه گروه‎های شیطانی مورد واکاوی قرار گرفته است. شیطان‎پرستی ابتدایی، بومی، قرون وسطایی و مدرن در بخش انواع و عملکرد این گروه مطرح گردیده آنگاه ترفندهای آنان برای جذب افراد، ذیل بیست و شش نمونه از نمادسازی‎ها و نیز مقولاتی دیگر آمده است. گروه‎های شش‎گانه اجتماعی که فریب‎خوردگان این گروه‎ها هستند، همراه با بحث در باب علل، عوامل و پیامدهای گرایش به شیطان‎پرستان مطالب بعدی کتاب است و سرانجام شناساندن اسلام، تقویت نهاد خانواده، ارتباط با جوانان و دشمن‎شناسی به عنوان راه‎کار مقابله با این جریان و مصون‎سازی جامعه عنوان گردیده است.

 • پندار معنویت: نقدی بر جنبش ها و فرقه های نوپدید

  21,000 تومان

  این نگاشته از جمله آثار فاخری است که نویسندۀ آن به نقد منصفانۀ جریان های نوپدید پرداخته و ضمن بیان اهداف شکل گیری فرق نوظهور و راه های مقابله با آن به بیان عرفان حقیقی و اسلامی و شاخصه های آن می پردازد.
  خالق این اثر معتقد است که مهد شکل گیری فرقه ها آمریکا بوده و غالب رهبران فرق نوظهور، سفرهایی به امریکا داشته اند. نگارنده مهم ترین راهکارهای مصون سازی را تقویت باورهای دینی، پایبندی به شریعت و ارزش های اسلامی و معرفی الگوهای دینی بر می شمارد.

 • نبرد شیعی شیعی (راهبرد جدید دشمن برای تضعیف مقاومت اسلامی)

  44,000 تومان

  طبیعی است وقتی در هر مذهب افراط گرایی و تجاوز از اعتدال وجود داشته باشد و پیروان آن افراط گرا گرفتار خشونت شده باشند، پیروان دیگر ادیان و مذاهب نسبت به آن مذهب بدبین می شوند و سعی می کنند از آن فاصله بگیرند.
  افراط گرایی در میان برخی از شیعیان نیز همین نتیجه را می دهد.
  وقتی ملت های غیر مسلمان جهان بفهمند گروهی از مسلمانان، گروه دیگر از خودشان را بدون معیار و ملاک تکفیر می نمایند، یاد در عزای پیشوایان خود بدنشان را مجروح می کنند، یا نسبت به مقدسات همدیگر توهین می نمایند و مانند آن، نسبت به آنها بدبین می شوند و به خود می گویندمسلمانان دست به اعمالی می زنند که با عقل و منطق هم خوانی ندارد.
  در صورتی که مسلمانان ناب و شیعیان واقعی هرگز افراط گرا نیستند و افراط گرایی را نیز بر نمی تابند و آن را بر خلاف دستوران قرآن و اهل بیت(علیهم السلام) می دانند.

  کتاب «نبرد شیعی شیعی» به دلیل معرفت افزایی و توانمندسازی فرهنگی مردم در برابر خطرهای تشیع افراطی تالیف شده است و هشت فصل دارد:

  فصل اول: کلیات. در این فصل تلاش شده است به کلیات مباحث از جمله مفهوم شناسی واژگان، ضرورت و پیشینه بحث، تاریخچه و مانند آن پرداخته شود.

  فصل دوم: شاخصه های تشیع افراطی.

  فصل سوم: فرایند و پیامدهای افراطی گری در شیعه.

  فصل چهارم: سنجش اندیشه تشیع افراطی با اندیشه سلفی تکفیری اهل سنت.

  فصل پنجم: راهکارهای برون رفت از افراطی گری.

  فصل ششم: درآمدی بر جریان های شیعی در عراق.

  فصل هفتم: ابزارهای رسانه ای تشیع افراطی.

  فصل هشتم: جمع بندی و نتیجه گیری.

 • فرهنگ شیعه (کلام)

  32,000 تومان

  کتاب فرهنگ شیعه برآیند طرحی است که بیش از هفتصد عنوان یا مدخل کلامی را در خویش دارد با این ویژگی: تحلیل مختصر اصطلاحات کلامی شیعه. جامعه مخاطب این کتاب طلاب و دانشجویان و علاقمندان علوم دینی هستند. پدید آورندگان کوشیده اند تا از قلم گردانی و زیاده نویسی بپرهیزند.
  چینش مدخل ها بر اساس حروف الفای فارسی است. مطالب ارجاعی در کتاب با نشانه پیکان مشخص شده اند. نگارش کتاب با نثر ساده می باشد و در گزینش مدخل ها مسائل نو و کهنه مد نظر می باشد.
  در پایان کتاب برای دست یابی مخاطب به مدخل های اصلی نمایه موضوعی تهیه شده است .

 • فرقه های نوظهور

  14,000 تومان

  نویسنده کتاب، فصل اول را با تشریح مفاهیم، پیشینه و مبانی فرقه سازی آغاز کرده و در ادامه به روابط پیچیده در درون فرقه ها و رفتار رئیس فرقه می پردازد؛ روابطی که گاه گسستن از آن به آسانی صورت نمی گیرد و رئیس فرقه نیر مدام با شگردهایی بر وابستگی افراد به فرقه دامن می زند.

  عرفان، مدرنیته و پسامدرنیسم و خلاصه ای از پیشینه فرقه های نوظهور و مبانی فکری این فرقه ها (مانند اومانیسم، تفکرات پلورالیستی و …) موضوعاتی هستند که در ادامه فصل اول به آن اشاره می شود.

  در فصل دوم و سوم به ترتیب فرقه های نوظهور شرقی (از جمله اشو، سای بابا، رام الله) و فرقه های نوظهور غربی (مانند اکنکار، سرخپوستی، شیطان پرستی) که در کشور ما نیز دیده شده اند، معرفی و خلاصه ای از عقاید آنها توضیح داده شده اند.

  فصل چهارم کتاب «فرقه های نوظهور» به اهداف و شیوه های تبلیغ این فرقه ها پرداخته، فصل پایانی به ارایه راهکارهای مصون سازی در برابر این فرقه ها اختصاص دارد.

  تشریح افکار بنیانگذاران فرقه ها مانند آنچه که در مورد کارلوس کاستاندا (بنیان گذار عرفان سرخپوستی) و ترویج و تبلیغ مصرف موادمخدر گیاهان توهم زا از سوی این شخص صورت گرفته، مواردی است که آگاه سازی و در نتیجه مصون سازی خوانندگان کتاب را در پی خواهد داشت.

  عدم تشریح عرفان اسلامی در کتبی که درباره عرفان های کاذب و یا نوظهور نوشته می شود یکی از نکات منفی است که به سهولت مورد غفلت قرار می گیرد اما آنچه پیداست حمید نگارش، در فصل آخر که “راهکارهای مصون سازی” نام گرفته به این موضوع توجه داشته و به تبیین ویژگی های عرفان حقیقی و معرفی الگوهای دینی در این مورد پرداخته است.

 • شیعیان نیجریه

  19,500 تومان

  شیعیان نیجریه از یک اقلیت بسیار محدود چندهزار نفری در سال 1979 م به جمعیت چند میلیون نفری در سال های اخیر تبدیل شده اند. این تغییر گسترده مذهبی همه نگاه ها را به زاریا و جمعیت میلیونی شعیان نیجریه دوخته است؛ این تعدا شیعه چگونه و با چه اقدامات و تبلیغاتی در نیجریه پدید آمدند؟

  ساختار و تشکیلات و فعالیت های شیعیان نیجریه چگونه است؟ …
  پژوهش پیش رو در پاسخ به این پرسش ها و معرفی دقیق و همه جانبه شیعیان نیجریه انجام گرفته است.

 • شیعه و جهان فردا

  18,000 تومان

  کتاب حاضر در سه بخش تنظیم شده است.
  بخش نخست کتاب به نظریه های مربوط به سیر تحول تاریخ اختصاص یافته و تئوری ها به اختصار در آن نقد شده است.
  در بخش دوم دیدگاه ادیان (زرتشت و بودا، یهود، مسیحیت، اسلام) آورده شده و بخش پایانی کتاب “آینده جهان در نگاه شیعه” ضمن تبیین نظریه ی شیعه به مقایسه آن با سایر تئوری ها و دیدگاه ها پرداخته و امتیازات آن برشمرده می شود.

 • شیعه شناسی: باورها، فرصت ها و تهدیدها

  15,000 تومان

  این کتاب در بخش اول به مفهوم شناسی شیعه پرداخته، شیعه را در گذر زمان واکاوی می نماید، فرق شیعه را معرفی کرده، اعتقاد به توحید و شرک را به صورت تطبیقی تبیین می نماید، مفاهیم امامت و ولایت را در اعتقاد شیعه و سنی بررسی کرده، عقاید حقیقی پیروان امام متقیان حضرت علی علیه السلام از جمله: توسل، زیارت، تبرک و شفاعت را به صورت تطبیقی از دیگر باورهای غلط تمییز می دهد و در بخش دوم به بررسی جایگاه یساسی و موقعیت جغرافیایی شیعیان در جهان و تهدیدها و فرصت های فرارویشان می پردازد.

 • سیمای یهود در قرآن

  10,000 تومان

  نگارنده، این کتاب را به عنوان یک تفسیر موضوعی در پنج فصل تهیه و تدوین نموده است.
  در فصل اول تاریخچه قوم یهود و نام گذاری آن به صورت فشرده بیان شده است.
  فصل دوم ده مورد از نعمتها و عنایت هایی که خداوند عزوجل به قوم بنی اسراییل عنایت داشته است و در فصل سوم مبانی فکری و اعتقادی یهود مورد بحث قرار گرفته است.
  در فصل چهارم ده مورد از عملکرد و رفتارهای یهود مثل پیمان شکنی، فساد روی زمین، استهزای دین، نفاق و دورویی، فتنه گری، دنیا طلبی، دشمنی با مسلمانان و تمرد و… مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در فصل پایانی آثار و کیفر های الهی نسبت به یهودی ها بیان گردیده است.

 • سلفیت جهادی در عربستان سعودی

  18,500 تومان

  کتاب «سلفیت جهادی در عربستان سعودی» ترجمه کتاب «السلفیه الجهادیه فی السعودیه» است که توسط فواد ابراهیم یکی از نظریه پردازان عربستانی در نقد تروریست پروری دولت سعودی نوشته شده است.

  این کتاب سندی جذاب و ممتاز است که اخیراً توسط یک کارشناس سعودی تبار به نام فؤاد ابراهیم تألیف شده و پرده از چهره واقعی رژیم آل سعود و نهاد مذهبی عربستان سعودی برداشته است. فؤاد ابراهیم که دکترای مطالعات مشرق زمین و خاورمیانه را از دانشگاه لندن اخذ کرده، یکی از منتقدان رژیم سعودی است که مبتنی بر مطالعات و اسناد متعدد و معتبر، روشنگری در برابر این رژیم و آشکار ساختن چهره واقعی ستبد و خونریز آن را پیشه خود ساخته است.

  فؤاد ابراهیم در این کتاب روند شکل گیری گروه های تروریستی ـ تکفیری را شرح داده و ریشه های فکری و تربیتی این گروه ها را به طور مفصل بیان کرده است. این کتاب حاوی جزئیات مهمی از تحولات سیاسی و اجتماعی در عربستان سعودی است که تولد تفکر کشتار و خشونت ورزی افسارگسیخته از پیامدهای این تحولات محسوب می شود.

  تحلیل های نویسنده، مبتنی بر واقعیات تاریخ معاصر عربستان سعودی و جهان اسلام بوده و در این میان تحلیل ها و نظریات خاص و جدیدی را نیز ارائه کرده است

  این کتاب به خوبی و با بیانی تحلیلی نحوه انتقال ویروس های کشنده تحجر، تعصب، تکفیر، تحقیر و خونریزی را به اذهان جوانان جهان اسلام، توسط تفکر سلفی وهابی شرح می دهد.

 • رویکردها و روش های تبلیغی وهابیت

  30,400 تومان

  وهابیت با تکیه بر در آمد های حاصل از فروش نفت و مراسم حج و عمره، به تبلیغ افکار خود در سراسر جهان می پردازد و برای این منظور از رویکردها و روش های خاصی استفاده می کند.
  منظور از رویکرد، جهت گیری ها و سیاست های کلی و منظور از روش، شیوه های اجرایی و عملی است.
  در این نوشتار، به اختصار رویکردها، روش ها و مهم ترین رسانه های تبلیغی وهابیت معرفی می شود.

 • درسنامه مسیحیت صهیونیستی

  28,000 تومان

  در این کتاب به دو بعد دینی و سیاسی جریان مسیحیت صهیونیستی توجه شده است.برای فهم ماهیت مذهبی مسیحیت صهیونیستی، ریشه های تاریخی و زمینه های پیدایش آن در دو دین یهودیت و مسیحیت بررسی گردیده است.افزون بر زمینه های مذهبی، به عوامل سیاسی استعماری انگلستان و ایالات متحده امریکا که موجب پیدایش و گسترش این جریان شده اند، نیز پرداخته

  در پایان با نشان دادن جنبه های دشمنی مسیحیت صهیونیستی با جهان اسلام، راهکارهای رویارویی با آن ارائه شده است.

  * کتاب حاضر از سیزده درس با عناوین ذیل تالیف یافته:

  1-وضعیت یهودیان در طول تاریخ
  2-ادعای قوم برگزیده و سرزمین موعود در یهودیت
  3-دوره های مهم تاریخی مسیحیت
  4-فرقه های مسیحی در امریکا
  5-صهیونیسم یهودی
  6-شکل گیری مسیحیت صهیونیستی در انگلستان
  7-شکل گیری مسیحیت صهیونیستی در امریکا
  8-پیامدهای سیاسی مسیحیت صهیونیستی در امریکا
  9-آموزه های الهیاتی مسیحیت صهیونیستی
  10-نقد مسیحیت صهیونیستی
  11-ارتباط مسیحیت صهیونیستی با رژیم اشغالگر قدس
  12-دشمنی مسیحیت صهیونیستی با مسلمانان
  13-چگونگی رویارویی مسلمانان با مسیحیت صهیونیستی

 • حقیقت ماندگار (دوره چهار جلدی)

  70,500 تومان

  حقیقت ماندگار مجموعه ای چهارجلدی در تبیین خطوط کلی حوزه های تاریخ تشیع، میراث حدیثی شیعه، عقاید و فقه شیعه است.

  مؤلف کتاب اول: تاریخ تشیع، را در هشت فصل نوشته است که کلیات، مؤلفه های شیعه، شکل گیری هسته اولیه شیعه، شیعه در عصر خلفا، شیعه در عصر امام حسن تا امام سجاد، شیعه در دوران امام باقر تا عصر غیبت، جریان ها و فرقه های شیعه و چرایی شکل گیری آنها و شیعه از عصر آل بویه تا عصر صفویه عنوان های مطالب این کتاب هستند.

  کتاب دوم: میراث حدیثی شیعه (ریشه ها و رویش ها) در سه بخش نوشته شده است که نقل حدیث در عصر رسالت و پس از آن، سرچشمه علم پیشوایان شیعه و چگونگی شکل گیری و تدوین حدیث شیعه عنوان های مطالب این کتاب هستند.

  همچنین کتاب سوم: عقاید شیعه، در شش فصل با عنوان های: توحید از منظر قرآن و روایات، نبوت از نگاه احادیث و دانشمندان شیعه، تحریف قرآن از نگاه احادیث و دانشمندان شیعه، امامت از نگاه احادیث و دانشمندان شیعه، غلو از نگاه احادیث و دانشمندان شیعه و مهدویت؛ باور مشترک اسلامی نگاشته شده است.

  در کتاب چهارم: فقه شیعه، به چگونگی شکل گیری فقه امامیه، منابع دست یابی به احکام شرعی، مسئله ی امکان نسخ احکام توسط امام، چیستی تقیه در فقه و دلایل مشروعیت آن و در نهایت تبیین حقیقت تولی و تبری پرداخته شده است. فقه امامیه مبین بایدها و نبایدهای رفتاری در حوزه ی سلوک فردی و اجتماعی و همچنین احکام وضعی است، که مجموعه ای از قوانین، مقررات و احکام شرعی را به نمایش می گذارد.

 • جغرافیای مذهبی سوریه

  18,000 تومان

  کتاب حاضر بر آن است با بررسی ادیان، مذاهب، فرقه ها و نحله های موجود در کشور سوریه، میزان جمعیت، پراکندگی جغرافیایی، انشعابات و عقاید، جایگاه اجتماعی و سیاسی هر یک از آنها را روشن سازد، تا هم نیروهای عامل در کشور سوریه با استفاده از آن، شناخت بهتری از اوضاع مذهبی مردم سوریه پیدا کنند و هم عناصر تصمیم گیر، در راهبردهای خود درباره سوریه از آن بهره گیرند.

  این پژوهش بر مبنای بررسی منابع و اسناد کتابخانه ای (به زبان های فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی) انجام شده است و همچنین با کارشناسان و صاحب نظران مسائل سوریه مصاحبه شده است.

 • جریان شناسی فکری – فرهنگی فمینیسم

  40,000 تومان

  این کتاب از یک مقدمه و شش فصل و یک نتیجه گیری و جمع بندی تشکیل شده است.

  مقدمه این کتاب که در واقع، خلاصه ای از طرح اجمالی پروژه جریان شناسی فکری فرهنگی فمینیسم است، مباحثی از قبیل بیان مسأله، اهمیت و ضرورت، اهداف، پیشینه پژوهش، نوع و روش پژوهش، چارچوب نظری و تعریف مفاهیم ذکر شده است.

  در فصل اول، نخست، مبانی اندیشه ای و اصول جریانی فکری فرهنگی فمینیسم در ایران تبیین شده است و سپس، این جریان با توجه به مبانی و اصول اسلامی در خصوص مسأله زن، ارزیابی شده است.
  در فصل دوم، وضعیت جریان فمینیستی در ایران از ابتدای قاجاریه تا قبل از دوره مشروطه تبیین و تحلیل شده است.
  در فصل سوم، وضعیت جریان فمینیستی از ابتدای مشروطه تا پایان دوره قاجار مورد بررسی قرار گرفته است.
  در فصل چهارم، وضعیت جریان فمینیستی در دوره رضاخان تبیین و تحلیل شده است.
  در فصل پنجم، وضعیت جریان فمینیستی در دوره پهلوی دوم بررسی شده است و در فصل ششم نیز وضعیت جریان فمینیسم در دوره پس از انقلاب اسلامی تا اوایل سده 1390 تبیین شده است.

  در بخشی از «مقدمه» این کتاب می خوانیم:
  فمینیسم به عنوان یکی از جریان های فکری ـ فرهنگی تاریخ معاصر ایران؛ از بدو ظهور تا کنون سبب ایجاد تحولاتی اثر گذار در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران شده است. فمینیسم؛ به مثابه جنبش اجتماعی، ریشه در وضعیت زنان در غرب پس از رنسانی، مبانی اندیشه ای جدید، اندیشه سیاسی ـ اجتماعی نوین و تحولات نظام سرمایه داری غرب دارد.
  این جنبش با اتخاذ رویکرد ایدئولوژیک به تدریج، در جامعه غرب ریشه دوانید و در نیمه دوم قرن بیستم میلادی، با نفوذ و گسترش کامل در همه زمینه های حقوقی، منجر به تصویب قوانین برابری طلبانه به ویژه در اسناد بین المللی شد.
  در ایران نیز گرایش به آن جنبش پس از انقلاب مشروطه بر اثر افزایش بیش از پیش ارتباط ایرانیان با دنیای غرب آغاز و با اقبال روشنفکران و دولت های پس از مشروطه به افکار غرب گسترش یافت.
  با پیروزی انقلاب اسلامی، برخی مخالفان نظام جمهوری اسلامی، از یک سو، در خارج از کشور در قالب جنبش فمینیستی به فعالیت علیه نظام اسلامی روی آوردند و از سوی دیگر، در داخل کشور نیز با افزایش فعالیت گروه های متمایل به غرب، به ویژه در دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی، اندیشه های فمینیستی به صورت آشکار یا در پوششی اسلام گسترش یافت.
  اگرچه جنبش فمینیستی معنای اعم در مباحث دانشگاهی شامل هرگونه مطالبات حقوق و طلب منزلت اجتماعی برای زن است، اما آنچه که در حال حاضر به عنوان جنبش مطرح می شود یک جنبش کاملا سیاسی ـ ایدئولوژیک حمایت شده از کانون های مشخصی در جهان، به ویژه از سوی نظام سلطه است و مبلغ نوعی خاصی از مطالبات زنانه یا به ظاهر زنانه است که در تقابل با گفتمان اسلامی است.
  با در نظر گرفتن این نکته که مبانی ایدئولوژیک فمینیسم در ایران برگرفته از اومانیسم و سکولاریسم است؛ از این رو، سنخیتی، با مبانی اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی زنان مسلمان ایران ندارد.
  بنابراین؛ ترویج و گسترش آن در جامعه اسلامی، همانند اروپا و آمریکا، ضمن سست کردن اعتقادات دینی، بی بند و باری، ابتذال جنسی، نابودی متلاشی شدن کانون خانواده و سرانجام، تضعیف نظام اسلامی را ـ که بر آموزه های دینی درباره زن تأکید می کند ـ به دنبال خواهد داشت.
  به همین دلیل، لازم است جریان فمینیستی و ابعاد مختلف آن در ایران به خوبی شناخته شود تا اقدامات ضروری برای خنثی سازی آثار مخرب آن صورت می پذیرد.
  با توجه به این ضرورت، مسأله این پژوهش این است که هنوز شناخت کافی از جریان فمینیستی در ایران، به ویژه پس از انقلاب اسلامی، وجود ندارد. در پاسخ به این مسأله، فرایند شکل گیری، مبانی و اصول، فعالان برجسته، طیف و گروه های وابسته، تحولات فکری، دیدگاه ها، عملکرد، روش های نفوذ و اثرگذاری این جریان در این معاصر بررسی می شود.

در صورت موجود شدن با خبرم کن زمانی که محصول مورد نظر موجود شد به شما اطلاع خواهیم داد. لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد نمایید.
ایمیل تعداد آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ است.

Theme Settings