انسان مطلوب

1 نظر
موجود

درباره محصول

بررسی ویژگی‌های «انسان مطلوب» از لحاظ اخلاق فردی و اجتماعی است. در این پژوهش ابتدا کلیاتی از سیمای اعتقادی اسلام مانند خداشناسی، دین‌شناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، راه و راهنماشناسی(نبوت و ولایت) و معادشناسی ارایه شده آنگاه به تفصیل به تبیین سیمای اخلاقی و رفتاری اسلام با تاکید بر ویژگی‌های انسان مورد نظر دین اسلام پرداخته شده است. نویسنده بر کسب فضایل اخلاقی در دو عرصه فردی و اجتماعی و پرهیز از رذایل اخلاقی جهت رسیدن به کمال مطلوب انسانی تاکید کرده و بایسته‌های رفتار در خانواده و اجتماع، اخلاق و رفتار سازمانی و شهروندی را با توجه به آموزه‌های قرآن و سنت مورد بحث و بررسی قرار داده و برنامه‌های اسلام برای پرورش صحیح و مطلوب انسان را بیان نموده است.

40,000 تومان

دسته: