آخرت گرایی

0 نظر
موجود

درباره محصول

این نوشتار با موضوع معاد باوری و آخرت گرایی تهیه و تنظیم گردیده است آنچه در هشت فصل این کتاب می خوانید : مفهوم شناسی بعد از کلیات مبحث ، سفر اخروی و منازل آخرت ، اهمیت و آثار تربیتی آخرت باوری ، عوامل آخرت گرایی ، موانع آخرت گرایی در فصل چهارم کتاب آمده است ، آثار فردی و خانوادگی آخرت گرایی ، آثار اجتماعی و فردی و سیاسی و سازمانی ، موضوع جهاد و شهادت طلبی به عنوان اوج آخرت گرایی ، و در فصل آخر آخرت سازی و آباد کردن عالم برزخ و قیامت و بهشت آمده است

6,000 تومان

شناسه محصول: C3234555 دسته: برچسب: