انجمن خیریه حجتیه در ایران معاصر

0 نظر
موجود

درباره محصول

در این کتاب تلاش شده ضمن بازشناسی و فهم اندیشه و عملکرد جدید انجمن حجتیه در زمینه ها و دوره های گوناگون ، انحراف آن را در برداشت و عمل به آموزه های اصل شیعه بازگو نماید .

20,000 تومان

دسته: