انجمن خیریه حجتیه در ایران معاصر – انتشارات زمزم هدایت http://zamzamhedayat.ir وابسته به پژوهشگاه امام صادق علیه السلام ۱۳۹۷-۰۳-۰۱T06:47:03Z hourly 1 2000-01-01T12:00+00:00 انجمن خیریه حجتیه در ایران معاصر http://zamzamhedayat.ir/product/dry/ 2018-05-17T10:32:27Z انجمن خیریه حجتیه در ایران معاصردر این کتاب تلاش شده ضمن بازشناسی و فهم اندیشه و عملکرد جدید انجمن حجتیه در زمینه ها و دوره های گوناگون ، انحراف آن را در برداشت و عمل به آموزه های اصل شیعه بازگو نماید .

نوشته انجمن خیریه حجتیه در ایران معاصر اولین بار در انتشارات زمزم هدایت پدیدار شد.

]]>

چکیده : در این کتاب تلاش شده ضمن بازشناسی و فهم اندیشه و عملکرد جدید انجمن حجتیه در زمینه ها و دوره های گوناگون ، انحراف آن را در برداشت و عمل به آموزه های اصل شیعه بازگو نماید . در فصل اول کتاب مبانی اندیشه ای و اصل جریان فکری فرهنگی انجمن حجتیه متشکل از: الف . مبانی فکری ب .  اصول انجمن و در بخش دوم نقش جریان انجمن در تحولات سیاسی اجتماعی ایران از پهلوی دوم تا انقلاب اسلامی و تا سالهای اخیر می باشد در آخر جمع بندی و اسناد و مدارک و فصل آخرکتاب پیشنهادها آورده شده است .

نوشته انجمن خیریه حجتیه در ایران معاصر اولین بار در انتشارات زمزم هدایت پدیدار شد.

]]>